If you don't see this email correctly, please click here
 
 


Activitat especial | Actividad especial

Fundació Antoni Tàpies, Barcelona | 2/4/2017, 12 h.

 


2 d’abril i 14 de Maig del 2017, a les 12 h. | Activitat per a famílies.
I tu, què col·lecciones?

Visita dinamitzada a l’exposició Oriol Vilanova. Diumenge per a nens i nenes de 6 a 12 anys amb els seus acompanyants .

Per què ens sentim atrets pels objectes? Com sorgeix el desig de col·leccionar? Què fem amb les coses que atresorem? Què converteix un objecte corrent en una obra d’art? Aquesta i moltes altres reflexions ens portaran a conèixer el procés creatiu de l’artista Oriol Vilanova.

Calendari: Diumenges 2 d’abril i 14 de maig de 2017, a les 12.00 h. | Durada: 1 h i 30 min. | Preu: 4 euros per persona. Cal reservar plaça (932.075.862 / reserves@ftapies.com) | Més informació

 


2 de abril y 14 de mayo de 2017, a las 12h. | Actividad para familias.

Y tú, ¿qué coleccionas?

 

Visita dinamizada a la exposición Oriol Vilanova. Domingo para niños y niñas de 6 a 12 años con sus acompañantes.

¿Por qué nos sentimos atraídos por los objetos? Como surge el deseo de coleccionar? Qué hacemos con las cosas que atesoramos? ¿Qué convierte un objeto corriente en una obra de arte? Esta y muchas otras reflexiones nos llevarán a conocer el proceso creativo del artista Oriol Vilanova.


Calendario: Domingos 12 de marzo, 2 de abril y 14 de mayo de 2017, a las 12.00 h. | Duración:1 h y 30 min. | Precio: 4 euros por persona. Es necesario reservar plaza (932 075 862 / reserves@ftapies.com) Visita incluida en el precio de la entrada al museo. No es necesario reservar previamente. Plazas limitadas. | Más información

 
 
 
 

Fundació Antoni Tàpies | Shop online | Biblioteca | Articket | Espais/Espacios

Segueix-nos / Síguenos:  Twitter | Facebook | Instagram | Zonetact | Youtube | Blog

 
 
 
     Patrocinadors institucionals / Patrocinadores institucionales:
     Amb la col·laboració de / Con la colaboración de:
          
 
 
Le seves dades personals seran tractades confidencialment d'cord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i la Llei 34/2002 de la Societats de la Informació. | Sus datos personales seran tratados confidencialmente de acuerdo con la Ley Organica 15/1999 de Protección de datos Personales y la Ley 34/2002 de Sociedades de la Información.